ARTÍCULOS Y RESEÑAS · Didáctica · Lengua

Expressió oral, sí, però amb els mateixos drets que l’escrita

Últimament, tinc la sensació que tots els fronts que tinc oberts a l’àmbit acadèmic em condueixen  al mateix lloc. No sé si serà casualitat o serà que el tema en qüestió està adquirint la importància que li pertoca. Em referixc a una de les destreses bàsiques en el procés d’ensenyament- aprenentatge d’una llengua: l’expressió oral.

Ací pretenc reflexionar sobre la importància que ha de tindre l’expressió oral en l’evaluació de qualsevol assignatura, tant si és de ciències com si ho és de lletres. Tots els professors haurien d’evaluar l’aprenentatge dels seus alumnes no només per escrit, sinó també de forma oral. L’expressió oral, junt a la comprensió oral i l’expressió i comprensió escrita, són les quatre habilitats que formen part de la competència comunicativa que han d’adquirir els nostres alumnes, és a dir, els alumnes han de ser competents comunicativament i, per eixa raó, han de dominar la llengua escrita, però també l’oral.

Font: http://iescanpeixauet.xeill.net

Sigue leyendo «Expressió oral, sí, però amb els mateixos drets que l’escrita»