4º ESO · Segunda evaluación

Nou model d’examen

La prova d’avaluació de quart d’ESO del curs 2017-2018 presenta dues novetats en relació amb l’avaluació de la competència lingüística:

 • Constarà de tres textos (enfront dels dos de les edicions anteriors), repartits de la manera següent:
  • un text literari extens
  • dos textos no literaris de tipologia diversa i de menor extensió
 • Aquest canvi de les lectures afecta la distribució de les preguntes:
  • es manté el mateix nombre d’ítems (32) que a les proves de les edicions anteriors
  • els ítems s’agrupen en quatre blocs:
   – a cada un dels tres textos li correspon un bloc de preguntes.
   – hi ha un bloc final amb preguntes globals, que fan referència a dos dels textos o a tots tres.

EXEMPLE PROVA LLENGUA CASTELLANA

PROVA CORREGIDA