4º ESO · Segunda evaluación

Nou model d’examen

La prova d’avaluació de quart d’ESO del curs 2017-2018 presenta dues novetats en relació amb l’avaluació de la competència lingüística:

 • Constarà de tres textos (enfront dels dos de les edicions anteriors), repartits de la manera següent:
  • un text literari extens
  • dos textos no literaris de tipologia diversa i de menor extensió
 • Aquest canvi de les lectures afecta la distribució de les preguntes:
  • es manté el mateix nombre d’ítems (32) que a les proves de les edicions anteriors
  • els ítems s’agrupen en quatre blocs:
   – a cada un dels tres textos li correspon un bloc de preguntes.
   – hi ha un bloc final amb preguntes globals, que fan referència a dos dels textos o a tots tres.

EXEMPLE PROVA LLENGUA CASTELLANA

PROVA CORREGIDA

4º ESO · Segunda evaluación

Cuestiones importantes

SEGUNDO TRIMESTRE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

60% examen. Resta 0,1 punto por cada falta.

30% trabajos (libreta, redacciones y lectura)

10% actitud.

FECHAS IMPORTANTES:

06 febrero: examen de Competencias Básicas (de 9 a 10 horas)

22 febrero: entrega de la libreta

28 febrero: examen temas 4-5-6

06 marzo: prueba de lectura (La Dama del alba, de Alejandro Casona). Podéis acceder al libro aquí.

∗Las fechas de las entregas de las expresiones escritas las indicará la profesora en clase.

∗ Las fechas de las exposiciones orales están en el enlace del siguiente apartado.

EXPOSICIONES ORALES:

Temas, grupos y fechas exposiciones orales

AULA D’ACOLLIDA:

El español que nos une

PRUEBA COMPETENCIAS BÁSICAS:

Información para el alumnado

Más info

4º ESO · Exposiciones orales · RECURSOS AULA

Exposiciones orales 4º de ESO

7ª exposición: «La narrativa española desde 1975 hasta la actualidad»

La narrativa actual

«La narrativa actual» en pdf

 

6ª exposición «La literatura española desde el año 1950 hasta el 1975»

La literatura española desde 1950-1975

 

5ª Exposición «La literatura española desde el año 1939 hasta el 1950»

LA LITERATURA ESPAÑOLA DESDE 1939 HASTA 1950

 

4ª Exposición «La literatura en la segunda mitad del siglo XIX: El Realismo»

El Realismo

El Realismo en pdf

 

3ª Exposición «La literatura de la edad de plata»

LA EDAD DE PLATA

LA EDAD DE PLATA en pdf

 

2ª Exposición «El Modernismo y la Generación del 98»

El Modernismo y la Generación del 98

 

1ª Exposición «El Romanticismo»

El romanticismo

 

4º ESO · Primera evaluación · RECURSOS AULA

Recursos 4º de ESO

PRIMER TRIMESTRE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

60% examen (uno por trimestre). Resta 0,1 punto por cada falta.

30% trabajos (trabajo en clase, en casa, lectura, exposiciones orales…)

10% actitud.

FECHAS IMPORTANTES:

Examen temas 1, 2 y 3: 29 de noviembre

Entrega trabajo de lectura: 30 de noviembre

EXPOSICIONES ORALES:

Temas, grupos y fechas exposiciones orales

LECTURAS:

TRABAJO DE LECTURA CIELO ABAJO

AULA D’ACOLLIDA:

Español para marroquíes