4º ESO · Segunda evaluación

Nou model d’examen

La prova d’avaluació de quart d’ESO del curs 2017-2018 presenta dues novetats en relació amb l’avaluació de la competència lingüística:

 • Constarà de tres textos (enfront dels dos de les edicions anteriors), repartits de la manera següent:
  • un text literari extens
  • dos textos no literaris de tipologia diversa i de menor extensió
 • Aquest canvi de les lectures afecta la distribució de les preguntes:
  • es manté el mateix nombre d’ítems (32) que a les proves de les edicions anteriors
  • els ítems s’agrupen en quatre blocs:
   – a cada un dels tres textos li correspon un bloc de preguntes.
   – hi ha un bloc final amb preguntes globals, que fan referència a dos dels textos o a tots tres.

EXEMPLE PROVA LLENGUA CASTELLANA

PROVA CORREGIDA

4º ESO · Segunda evaluación

Cuestiones importantes

SEGUNDO TRIMESTRE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

60% examen. Resta 0,1 punto por cada falta.

30% trabajos (libreta, redacciones y lectura)

10% actitud.

FECHAS IMPORTANTES:

06 febrero: examen de Competencias Básicas (de 9 a 10 horas)

22 febrero: entrega de la libreta

28 febrero: examen temas 4-5-6

06 marzo: prueba de lectura (La Dama del alba, de Alejandro Casona). Podéis acceder al libro aquí.

∗Las fechas de las entregas de las expresiones escritas las indicará la profesora en clase.

∗ Las fechas de las exposiciones orales están en el enlace del siguiente apartado.

EXPOSICIONES ORALES:

Temas, grupos y fechas exposiciones orales

AULA D’ACOLLIDA:

El español que nos une

PRUEBA COMPETENCIAS BÁSICAS:

Información para el alumnado

Más info